Energihuse, arkitekter, Tilbygning, Byggeri, Nybyggeri, træhuse, Renovering, byggerådgivning

Forside

Energihuse: Nybyggere kan fremover spare tusindvis af kroner om året, hvis de vælger at bygge energihuse.

Energihuse


Nybyggere kan fremover spare tusindvis af kroner om året, hvis de vælger at bygge Energihuse. Kommunerne har indtil nu kunnet tvinge nye boligejere til at blive tilsluttet fjernvarme og dermed betale både for tilslutningen og den årlige afgift, selv om ejerne af Energihuse ikke har brug for fjernvarmen. Men med nye regler forsvinder den mulighed.  Det er nye regler i varmeforsyningsloven og planlagte ændringer af planloven der betyder, at nyopførte Energihuse ikke længere har tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning som fjernvarme. &Aelig;ndringerne er en opfølgning på regeringens handlingsplan for en fornyet energispareindsats fra september 2005. Energihuse som opføres i dag er nemlig så velisolerede og energieffektive, at udgifterne til opvarmning, og dermed boligens energiforbrug, er reduceret mest muligt.
Energihuse har et mindre forbrug til opvarmning, er billigere i drift og giver samtidig et bedre indeklima.
Faktorer der er værd at tage med i overvejelserne, når der skal bygges eller købes nyt hus. Energihuse er fremtiden. Kontakt Krogsgaard Arkitekter vi hjælper Dem med at finde den bedste løsning.


arkitekt
... Energihuse ... Krogsgaard Arkitekter

byggerådgivning
Krogsgaard Arkitekter er grundlagt i 2007 af bygningskonstruktør og arkitekt Claus Krogsgaard, der yder byggerådgivning.

Husbygning
Hos Krogsgaard Arkitekter tilbyder vi arkitektbistand af højeste kvalitet i forbindelse med husbygning.

Byggeri
Byggeri handler i stor udstrækning om at tænke i helheder.

Privatbyggeri
Claus Krogsgaard er også selv udlært tømrer og har blandt andet arbejdet på Grønland og Færøerne, hvor han fik stor erfaring i privatbyggeri af træhuse.

arkitekt
Krogsgaard Arkitekter er grundlagt i 2007 af bygningskonstruktør og arkitekt Claus Krogsgaard

træhuse
De fleste projektudviklere har en holdning til træhuse

Krogsgaard Arkitekter    Frederiksberggade 42    8600  Silkeborg    Tlf: 70 22 30 35    Fax: 70 22 30 34    ck@krogsgaard-arkitekter.dk